Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařské služby

K prohlídce pro zaměstnavatele je nutné s sebou přinést od zaměstnavatele řádně vyplněnou Žádost o prohlídce, která musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonem a dále Výpis z dokumentace od Vašeho registrujícího praktického lékaře (pokud jste registrováni u nás, výpis samozřejmě nepotřebujete).