Prevence a screeningy

Prevence

V rámci prevence má pojištěnec nárok na tyto preventivní prohlídky hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

  • všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře - 1x za dva roky
  • gynekologickou preventivní prohlídku - každoročně od 15 let
  • stomatologickou prohlídku - 2x ročně

Screeningy

Screeningová vyšetření mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže a onemocnění je ještě vyléčitelné. V ČR jsou plošně organizovány tyto screeningy hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

1) Screening nádoru tlustého střeva a konečníku

  • test na skryté (okultní) krvácení do stolice - u pac. nad 50 let věku 1x ročně, u pac. nad 55 let věku 1x za 2 roky, při pozitivitě výsledku budete odesláni k provedení kolonoskopického vyšetření
  • screeningová kolonoskopie - pro pacienty nad 55 let věku, 1x za 10 let                      

2) Screening karcinomu prsu

  • u žen nad 45 let 1x za 2 roky formou mamografického vyšetření, žádanku na toto vyšetření Vám vystavíme my nebo Váš registrující ambulantní gynekolog

3) Screening nádoru děložního hrdla - provádí registrující ambulantní gynekolog u žen starších 15 let 1 x ročně

Více informací naleznete na webových stránkách své pojišťovny.